Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [7,42 MB]

Εὐήθης εἶ

  • Δημιουργός: Σωτήριος Γκαρμπούνης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι μαθητές δουλεύουν σε ολομέλεια και σε ομάδες,•ανάλογα με τους διαθέσιμους υπολογιστές μπορεί να δοθεί και η δυνατότητα εξατομικευμένης συμμετοχής σε κάποια στιγμή που ίσως κριθεί αναγκαίο. Το σενάριο στοχεύει σε τρία σημεία. Κατά πρώτο λόγο στην κατανόηση της αφήγησης του Ξενοφώντα μέσα από το μεταφρασμένο κείμενο. Ακολούθως, στην πορεία από το νεοελληνικό κείμενο στο αρχαίο πρωτότυπο και, τέλος, σε προεκτάσεις και συσχετισμό των νοημάτων του κειμένου με σύγχρονες πολιτικές συγκυρίες. Οι δραστηριότητες των ομάδων διαφοροποιούνται με τρόπο ώστε να γίνει σεβαστή η επιθυμία των μαθητών να ασχοληθούν πολύ ή λίγο με τη αρχαιογλωσσική διάσταση του σεναρίου. Έτσι, η πρώτη ομάδα έχει επιφορτιστεί περισσότερο με αρχαιογλωσσική προσέγγιση και βαθμιαία προς την τέταρτη η στόχευση αφορά περισσότερο την ερμηνεία χωρίς την ενασχόληση με το αρχαίο κείμενο. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα διδάσκεται από μετάφραση, οπότε δεν ακυρώνεται η πρόβλεψη για την διδασκαλία του αρχαίου κειμένου.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Α Λυκείου
↘ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Ξενοφώντος ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. §1-16
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Απαρέμφατο
↘ Μετοχή
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Τόνοι
↘ Σημεία στίξης
↘ Συλλαβισμός
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/12/2013
Χρονολογία έως13/12/2013
Σχολική μονάδα

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών