Κατεβάστε το σενάριο

εὐήθης εἶ

  • Δημιουργός: Βασίλειος Συμεωνίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές δουλεύουν σε ολομέλεια και σε ομάδες. Ανάλογα με τους διαθέσιμους υπολογιστές μπορεί να δοθεί και η δυνατότητα εξατομικευμένης συμμετοχής κάποια στιγμή που ίσως κριθεί αναγκαίο. Το σενάριο στοχεύει σε τρία σημεία. Κατά πρώτο λόγο στην κατανόηση της αφήγησης του Ξενοφώντα μέσω του μεταφρασμένου κειμένου. Ακολούθως, στην πορεία από το νεοελληνικό κείμενο στο αρχαίο πρωτότυπο και, τέλος, σε προεκτάσεις και συσχετισμό των νοημάτων του κειμένου με σύγχρονες πολιτικές συγκυρίες. Οι δραστηριότητες των ομάδων διαφοροποιούνται με τρόπο ώστε να γίνει σεβαστή η επιθυμία των μαθητών να ασχοληθούν πολύ ή λίγο με τη αρχαιογλωσσική διάσταση του σεναρίου. Έτσι, η πρώτη ομάδα έχει επιφορτιστεί με πιο αρχαιογλωσσική προσέγγιση και βαθμιαία προς την τέταρτη η στόχευση αφορά περισσότερο την ερμηνεία χωρίς την ενασχόληση με το αρχαίο κείμενο. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα διδάσκεται από μετάφραση, οπότε δεν ακυρώνεται η πρόβλεψη για τη διδασκαλία του αρχαίου κειμένου.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Ξενοφώντος ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. §1-16
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Απλή πρόταση
↘ Σύνδεση προτάσεων
↘ Κύριες προτάσεις
↘ Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Αναφορικές προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Σημεία στίξης
↘ Συλλαβισμός
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ιστορικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Λυσίας
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

6 διδακτικές ώρες είναι η ιδανική διάρκεια για το σύνολο των δραστηριοτήτων

Χρονολογία (από)10/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση