Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [9,79 MB]

Οἷα ἡ μορφή, (οὐ) τοιάδε καί ἡ ψυχή(;)

  • Δημιουργός: Βασιλική Γιαρίμπαπα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο επιχειρεί να προσεγγίσει την ενότητα των παραγράφων 18-19, που αποτελούν το τέλος της Πίστεως. Ολοκληρώνοντας ο Μαντίθεος την επιχειρηματολογία του σχετικά με την υποδειγματική του στρατιωτική συμπεριφορά, «κλείνει» το κύριο μέρος της απολογίας του προβάλλοντας και τεκμηριώνοντας το κριτήριο αξιολόγησης του πολίτη. Οι μαθητές θα μελετήσουν το κείμενο γλωσσικά, μέσα όμως από μια καθολική οπτική και όχι μονοδιάστατα ως άλλο ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Θα το συγκρίνουν με μεταφράσεις που τους δίνονται· θα αναζητήσουν τη σύνδεση ή μη της σημασίας αρχαιοελληνικών λέξεων με τις ομόρριζες τους νεοελληνικές· θα ανακαλύψουν τη δεινότητα της έκφρασης του ρήτορα μέσω των σχημάτων λόγου και ειδικότερα της αντίθεσης. Στη συνέχεια, θα αξιοποιήσουν άλλες πηγές, για να διαπιστώσουν κατά πόσο οι επιλογές (πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές) των αρχαίων Ελλήνων συνδέονται με τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο τους, καθώς και κατά πόσο επηρεάζονται οι φιλοσοφικές τους τάσεις από αυτό («φαίνεσθαι-εἶναι»). Παράλληλα, θα κάνουν και αντίστοιχες αναγωγές στο σήμερα και στις σύγχρονες τάσεις των πολιτών. Θα αντιληφθούν έτσι και το πώς η στάση αυτή των πολιτών καθορίζεται από το πολιτικο-ιστορικό σκηνικό της εκάστοτε εποχής. Θα παραγάγουν λόγο ορμώμενο από τις δικές τους κρίσεις και αξιολογήσεις σχετικά με τα προηγούμενα. Τέλος, θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν την τέχνη της πειθούς του συγκεκριμένου ρήτορα και θα εκτιμήσουν την αρετή του στη χρήση της ηθοποιίας και της παθοποιίας.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο)
↘ Ρητορικά Κείμενα - Εισαγωγή
↘ Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου - §18
↘ Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου - §19
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Ηρόδοτος
↘ Αριστοφάνης
↘ Θουκυδίδης
↘ Λυσίας
↘ Ισοκράτης
↘ Αριστοτέλης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
→ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
→ Ανάγνωση κατά ομάδες
→ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
→ Συζήτηση
→ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
→ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [Λύκειο]
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2/2014
Χρονολογία έως13/3/2014
Σχολική μονάδα

Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές