Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Μαθαίνοντας με μία απόδειξη εφαρμογή [1,07 MB]

Τεκμήρια

  • Μαθαίνοντας με μία απόδειξη εφαρμογή [197,57 KB]

Μαθαίνοντας με μία απόδειξη από το σούπερ μάρκετ

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Γκούφας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο φιλοδοξεί να συνδυάσει τα κομμάτια της λειτουργίας της γλώσσας (αναφορική και ποιητική λειτουργία), της περιγραφής και της οργάνωσης του λόγου (επιχείρημα, συλλογισμοί, αιτιολόγηση) με την προσπέλαση ηλεκτρονικών κειμένων σε forum με θέμα τα υπέρ και τα κατά της χρήσης των greeklish. Έχει προηγηθεί η προσπέλαση της αντίστοιχης θεωρίας.
Ο διδάσκων, εν είδει αφόρμησης, παρουσιάζει στην ολομέλεια μέσω του διαδραστικού πίνακα μια απόδειξη από σούπερ μάρκετ και ζητά από τους μαθητές να μαντέψουν το πρόσωπο/τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτή. Στη συνέχεια, δομούν ενδεικτικούς συλλογισμούς και επιχειρήματα που δικαιολογούν τις θέσεις τους. Με αυτό τον τρόπο προετοιμάζει τους μαθητές για τις δραστηριότητες των δύο πρώτων φύλλων εργασίας.

Στην επόμενη φάση δίνει σε κάθε ομάδα μαθητών μια απόδειξη ενός καταναλωτή από το σούπερ μάρκετ. Οι μαθητές τη μελετούν και με βάση τα δεδομένα που τους προσφέρονται μέσα από αυτή, προσπαθούν να περιγράψουν (χρησιμοποιώντας κυριολεξία και μεταφορά) και να αναπλάσουν το προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου.

Στο επόμενο βήμα, διαβάζουν διαδικτυακά κείμενα με θέμα την επιχειρηματολογία και τα greeklish, ώστε από τη μία να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τη θεωρία για τη δομή του επιχειρήματος, τους συλλογισμούς και την αιτιολόγηση, και από την άλλη να αποκωδικοποιήσουν όλα εκείνα τα στοιχεία (διαρθρωτικές λέξεις, συνοχή, στίξη, χρήση του ρήματος, αιτιολόγηση, συλλογιστική πορεία, αυθεντία) που θα τους βοηθήσουν να καταγράψουν – αλλά και να αποδομήσουν στη συνέχεια – τα δικά τους επιχειρήματα για το προφίλ του καταναλωτή.

Στη συνέχεια, με βάση τα στοιχεία της απόδειξης, η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ασχοληθεί με ένα κειμενικό είδος ανασυνθέτοντας και συνταιριάζοντας δημιουργικά τα στοιχεία της απόδειξης που έχουν στη διάθεσή τους (επιλέγουν κειμενικά είδη και τύπους από το Σώμα Νεών Ελληνικών Κειμέμων: π.χ συνταγή –γαστρονόμος/ μονόλογος–σκέψεις καταναλωτή την ώρα που αγόραζε τα συγκεκριμένα προϊόντα/ αστυνομικό ρεπορτάζ–αστυνόμος/ κοινωνικό ρεπορτάζ–κοινωνιολόγος/ οικονομική είδηση–οικονομολόγος). Οι μαθητές διαβάζουν αντίστοιχα κείμενα στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, πριν φτιάξουν τα δικά τους. Στο τέλος κάποιες από τις ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους, γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια με αφορμή τις παρουσιάσεις, ο διδάσκων αποκαλύπτει αδρομερώς κάποια στοιχεία της ταυτότητας των προφίλ των κατόχων των αποδείξεων και συμπληρώνεται από τους μαθητές μία φόρμα αξιολόγησης της όλης πορείας.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
↘ Ο λόγος
↘ Η περιγραφή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Αντωνυμίες
↘ Ρήματα
↘ Αριθμητικά
↘ Επιρρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Προθέσεις
↘ Επιφωνήματα
↘ Μόρια
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Συντομογραφίες
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Μπορεί και να διαρκέσει λιγότερο αν επιλέξετε συγκεκριμένες φάσεις.

Χρονολογία (από)18/11/2014
Χρονολογία έως13/01/2015
Σχολική μονάδα

2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση