Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [104,54 KB]

Της κακομοίρας: η γλώσσα ως κοινωνική κατασκευή

  • Δημιουργός: Θεοδόσιος Αράπης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στην αρχή του blended learning (face2face παραδοσιακή διδασκαλία με τη μέθοδο της διάλεξης, ατομική και ομαδική έρευνα στο διαδίκτυο, ασύγχρονη μάθηση στο διαδίκτυο, ατομικές και ομαδικές εργασίες). Συγκεκριμένα, το σενάριο καλλιεργεί τον κριτικό γραμματισμό εξασκώντας τους μαθητές στο να διαβάζουν «ανάμεσα στις γραμμές» εντοπίζοντας κίνητρα, στάσεις και σκοπιμότητες πίσω από τον λόγο των ομιλητών και ανακαλύπτοντας παράλληλα ότι ο προφορικός λόγος και η αξιολόγησή τους σε «ανώτερο» ή «κατώτερο» είναι κοινωνική κατασκευή και όχι φυσική προδιάθεση. Επιπλέον, το σενάριο προωθεί και τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς ωθεί τους μαθητές στη χρήση του e-mail, στην έρευνα στο διαδίκτυο και στη χρήση και εξοικείωση με αυτό μέσω του Facebook.

Σε ό,τι αφορά το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, το σενάριο χρησιμοποιεί την αρχή της βιωματικότητας για να καλλιεργήσει τους γνωστικούς μηχανισμούς της αντίληψης, της προσοχής, την αφαιρετική και τη μεταγνωστική ικανότητα. Η προσοχή εξασφαλίζεται από τον βαθμό προσήλωσης του μαθητή στο οπτικό-ακουστικό ερέθισμα. Η αντίληψη καλλιεργείται μέσα από τον γνωστικό μηχανισμό του εκτελεστικού ελέγχου πάνω στο δοθέν ερέθισμα, όπου ο μαθητής καλείται να ερμηνεύσει το ερέθισμα, να απομονώσει την περιττή πληροφορία και να κρατήσει την ουσιαστική (αφαιρετική ικανότητα). Η μεταγνωστική ικανότητα εξασφαλίζεται με τις δραστηριότητες του σεναρίου που καλούν τον μαθητή να αναστοχαστεί επάνω στη γνώση που κέρδισε και να είναι σε θέση να ξέρει τι είναι αυτό που γνωρίζει (συνειδητή ενημερότητα).

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [Λύκειο]
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Κοινωνιολογία
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)26/11/2014
Χρονολογία έως21/01/2015
Σχολική μονάδα

1ο ΓΕ.Λ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων