Κατεβάστε το σενάριο

Της Κακομοίρας: Η γλώσσα ως κοινωνική κατασκευή

  • Δημιουργός: Δημήτρης Ταχματζίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στην αρχή του blended learning (face2face παραδοσιακή διδασκαλία με τη μέθοδο της διάλεξης, ατομική και ομαδική έρευνα στο διαδίκτυο, ασύγχρονη μάθηση στο διαδίκτυο, ατομικές και ομαδικές εργασίες). Συγκεκριμένα, το σενάριο καλλιεργεί τον κριτικό γραμματισμό εξασκώντας τους μαθητές στο να διαβάζουν «ανάμεσα στις γραμμές» εντοπίζοντας κίνητρα, στάσεις και σκοπιμότητες πίσω από τον λόγο των ομιλητών και ανακαλύπτοντας παράλληλα ότι ο προφορικός λόγος και η αξιολόγησή τους σε «ανώτερο» ή «κατώτερο» είναι κοινωνική κατασκευή και όχι φυσική προδιάθεση. Επιπλέον, το σενάριο προωθεί και τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς ωθεί τους μαθητές στη χρήση του e-mail, στην έρευνα στο διαδίκτυο και στη χρήση και εξοικείωση με αυτό μέσω του Facebook ή του blog.

Σε ό,τι αφορά το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, το σενάριο χρησιμοποιεί την αρχή της βιωματικότητας για να καλλιεργήσει τους γνωστικούς μηχανισμούς της αντίληψης, της προσοχής, την αφαιρετική και τη μεταγνωστική ικανότητα. Η προσοχή εξασφαλίζεται από τον βαθμό προσήλωσης του μαθητή στο οπτικό-ακουστικό ερέθισμα. Η αντίληψη καλλιεργείται μέσα από τον γνωστικό μηχανισμό του εκτελεστικού ελέγχου πάνω στο δοθέν ερέθισμα, όπου ο μαθητής καλείται να ερμηνεύσει το ερέθισμα, να απομονώσει την περιττή πληροφορία και να κρατήσει την ουσιαστική (αφαιρετική ικανότητα). Η μεταγνωστική ικανότητα εξασφαλίζεται με τις δραστηριότητες του σεναρίου που καλούν τον μαθητή να αναστοχαστεί επάνω στη γνώση που κέρδισε και να είναι σε θέση να ξέρει τι είναι αυτό που γνωρίζει (συνειδητή ενημερότητα).

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [Λύκειο]
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Θεατρολογία
↘ Κοινωνιολογία
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Διαπολιτισμική αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Το σενάριο διαρκεί 10 ώρες (μέγιστο)

Χρονολογία (από)10/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές