Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Άγιος Βασίλης ή Santa Claus; [1,06 MB]

Άγιος Βασίλης ή Santa Claus;

  • Δημιουργός: Βασιλική Γεωργαντζιά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το παρόν σενάριο συνδέεται με την ενότητα 12 του β΄ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου Γλώσσα Β΄ Δημοτικού με τίτλο «Ποπό! Κόσμος που περνά!», στην οποία καλλιεργείται το κειμενικό είδος της «περιγραφής προσώπων». Συγκεκριμένα η ιδέα του σεναρίου προκύπτει από το κείμενο με τίτλο «Ο δικός μας Αϊ-Βασίλης» τα Αγγελικής Βαρελά που βρίσκεται στη σελίδα 45 του β΄ τεύχους του βιβλίου της Γλώσσας (Βιβλίο Μαθητή). Το σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθούν οι δραστηριότητες του βιβλίου, μπορεί όμως και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το βιβλίο ως ενότητα αυτόνομων δραστηριοτήτων.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τις δραστηριότητες γνωρίζουν τις δύο μορφές με τις οποίες είναι γνωστός ο Άγιος Βασίλης προσπαθούν να διακρίνουν τις διαφορές που χωρίζουν το πραγματικό από το φανταστικό πρόσωπο. Στην προσπάθειά τους αυτή, πέρα από την περιγραφή, συνθέτουν και παζλ,περιηγούνται σε χάρτες, παρακολουθούν ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ, ενώ γράφουν και επιστολές στον Άγιο.

Διδακτική Ενότητα→ Β Δημοτικού
↘ Ενότητα 12: Ποπό! Κόσμος που περνά
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Γιορτές
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Θρησκευτικά
↘ Μουσική
↘ Πληροφορική
↘ Μαθηματικά
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/12/2013
Χρονολογία έως20/12/2013
Σχολική μονάδα

3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση