Κατεβάστε το σενάριο

Άγιος Βασίλης ή Santa Claus;

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το παρόν σενάριο συνδέεται με την ενότητα 12 του β΄ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου «Γλώσσα Β΄ Δημοτικού» με τίτλο «Ποπό! Κόσμος που περνά!», όπου καλλιεργείται το κειμενικό είδος της περιγραφής προσώπων. Συγκεκριμένα η ιδέα του σεναρίου προκύπτει από το κείμενο με τίτλο «Ο δικός μας Αϊ-Βασίλης» τα Αγγελικής Βαρελά που βρίσκεται στη σελίδα 45 του β΄ τεύχους του βιβλίου της Γλώσσας (Βιβλίο Μαθητή). Το σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρωθούν οι δραστηριότητες του βιβλίου, μπορεί όμως και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το βιβλίο ως ενότητα αυτόνομων δραστηριοτήτων.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τις δραστηριότητες θα γνωρίσουν τις δύο μορφές με τις οποίες είναι γνωστός ο Άγιος Βασίλης και θα προσπαθήσουν να διακρίνουν τις διαφορές που χωρίζουν το πραγματικό από το φανταστικό πρόσωπο. Στην προσπάθειά τους αυτή, πέρα από την περιγραφή, θα λύσουν και παζλ. Θα περιηγηθούν σε χάρτες, θα δουν ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ, ενώ θα γράψουν και επιστολές στον Άγιο.

Διδακτική Ενότητα→ Β Δημοτικού
↘ Ενότητα 12: Ποπό! Κόσμος που περνά
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Ρήματα
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Θρησκευτικά
↘ Μουσική
↘ Πληροφορική
↘ Στατιστική
↘ Μαθηματικά
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Σχολικές γιορτές
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου εξαρτάται από τις επιλογές που θα κάνει ο/η διδάσκων/ουσα.

Χρονολογία (από)12/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση