Κατεβάστε το σενάριο

Θέατρο Σκιών – Καραγκιόζης

  • Δημιουργός: Ευαγγελία Τύμπα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η παρούσα δραστηριότητα/σενάριο μελετά το Θέατρο Σκιών και ασχολείται με το στήσιμο μιας παράστασης Καραγκιόζη από τα ίδια τα παιδιά. Αντλεί το θέμα της από τα κείμενα και τις ασκήσεις της τρίτης ενότητας του σχολικού βιβλίου, την οποία προεκτείνει και εμπλουτίζει. Μέσα από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες για το ανέβασμα της παράστασης, δηλαδή μέσα από διδακτικές πρακτικές άτυπου γραμματισμού με τη μορφή παιχνιδιού, καλλιεργούν αβίαστα τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Θεατρολογία
↘ Μουσική
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Αγωγή Υγείας
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Σχολικές γιορτές
↘ Ευέλικτη ζώνη
↘ Βιωματικές δράσεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Για το στήσιμο μιας παράστασης Καραγκιόζη από τα ίδια τα παιδιά απαιτείται προετοιμασία τουλάχιστον μιας εβδομάδας.

Χρονολογία (από)03/2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές