Κατεβάστε το σενάριο

Θέατρο Σκιών: Καραγκιόζης

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η παρούσα δραστηριότητα/παρόν σενάριο μελετά το Θέατρο Σκιών και αποσκοπεί στη γνωριμία των μαθητών με αυτό ποικιλοτρόπως. Αντλεί το θέμα της από τα κείμενα και τις ασκήσεις της τρίτης ενότητας του σχολικού βιβλίου, την οποία προεκτείνει και εμπλουτίζει. Μέσα από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες για τη γνωριμία με τον Καραγκιόζη και το Θέατρο Σκιών, δηλαδή μέσα από διδακτικές πρακτικές άτυπου γραμματισμού με τη μορφή παιχνιδιού, καλλιεργούν αβίαστα τον προφορικό τους λόγο.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επίθετα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Ποιήματα/τραγούδια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/11/2013
Χρονολογία έως18/11/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων