Κατεβάστε το σενάριο

Παράδοση και πρωτοτυπία στον «Περικλέους Επιτάφιο» του Θουκυδίδη

  • Δημιουργός: Λάμπρος Πόλκας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Στο προκείμενο σενάριο οι μαθητές, με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο σύνολο του έργου «Περικλέους Επιτάφιος» του Θουκυδίδη (431 π.Χ.), αναπαριστάνουν, πρώτα, και συγκρίνουν ανά ομάδες, ως μέλη κοινοτήτων πρακτικής, την παραδοσιακή μορφή και λειτουργία της ταφής, όπως αυτή περιγράφεται στον «Επιτάφιο» του ιστορικού και εξιστορείται σε δύο επικήδειες τελετουργίες της «Ιλιάδας» (ραψωδία Ω) και της «Οδύσσειας» (ραψωδία ω). Στη συνέχεια, διερευνούν κρίσιμα στοιχεία της διακειμενικής προοπτικής του «Επιταφίου» του Θουκυδίδη, συγκρίνοντάς τον με πέντε επιταφίους λόγους: τον αποσπασματικό του Γοργία (πιθ. 421 - 416 π.Χ.), του Λυσία (392 π.Χ.), του «Μενέξενου» του Πλάτωνα (362 π.Χ.), του Δημοσθένη (338 π.Χ.) και του Υπερείδη (322 π.Χ.). Αξιοποιώντας ψηφιακούς πόρους που επιτρέπουν την εφαρμογή των θεωρητικών τους γνώσεων και δουλεύοντας σε περιβάλλοντα εννοιολογικής αναπαράστασης και συνεργατικής γραφής, οι μαθητές δημοσιεύουν το τελικό τους έργο στο ιστολόγιο του μαθήματος. Δημιουργούν έτσι τη βάση, ώστε στο εξής το ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό του σεναρίου σε μια διαφορετική, ωστόσο, προοπτική από αυτήν που χρησιμοποιείται κατά κανόνα σήμερα στο σχολείο: στην προοπτική, δηλαδή, που αντιμετωπίζει τον «Επιτάφιο» του Θουκυδίδη και ως λόγο που προϋποθέτει τη διαλεκτική του σχέση με την παράδοση.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Λυκείου
↘ Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος - Γενικής Παιδείας
↘ Κεφάλαιο 34
↘ Κεφάλαιο 35
↘ Κεφάλαιο 36
↘ Κεφάλαιο 37
↘ Κεφάλαιο 38
↘ Κεφάλαιο 39
↘ Κεφάλαιο 40
↘ Κεφάλαιο 41
↘ Κεφάλαιο 42
↘ Κεφάλαιο 43
↘ Κεφάλαιο 44
↘ Κεφάλαιο 45-46
Σκεπτικό-Στόχοι→ Κειμενικά είδη
→ Ρητορικά
→ Επική ποίηση
→ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Θουκυδίδης
↘ Λυσίας
↘ Δημοσθένης
↘ Πλάτων
→ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
↘ Κλασική εποχή
→ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
→ Ανάγνωση
→ Γραφή
→ Επικοινωνία
→ Πολυτροπικό
→ Γραπτό
→ Επιχειρηματολογία
→ Ανάλυση διαδικασίας
→ Εξήγηση
→ Κειμενικά είδη
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
→ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
→ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
→ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Αύγουστος 2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ