Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Παρέα με τον Ελύτη [343,87 KB]

Τεκμήρια

  • Παρέα με τον Ελύτη [30,08 MB]

Παρέα με τον Ελύτη

  • Δημιουργός: Ελένη Κιούση

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Μέσα από τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου σεναρίου παρουσιάζεται μια πρόταση που αφορά στη γνωριμία των μικρών μαθητών/-τριών της Β΄ Τάξης με το πολυδιάστατο έργο του Οδυσσέα Ελύτη, τόσο το λογοτεχνικό όσο και το εικαστικό. Η συγκεκριμένη πρόταση χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό στις δυνατότητες και τις προσλαμβάνουσες των μικρών μαθητών/-τριών και από τη διερεύνηση και την ανάδειξη των εν δυνάμει δυνατοτήτων τους. Μέσα από την ενασχόληση με το ποιητικό έργο του Οδυσσέα Ελύτη, επιδιώκεται η γνωριμία και η μύηση των μικρών μαθητών/τριών σε ένα συγκεκριμένο είδος της λογοτεχνικής παραγωγής. Η υιοθέτηση δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτηριστικά εστιάζει στη χαρά της συμμετοχής και τη διαισθητική –κυρίως– επαφή με τον ρυθμό και τη μουσικότητα του ποιητικού λόγου αλλά και την αισθητική του απόλαυση.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ποιήματα/τραγούδια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 10 διδακτικές ώρες.

Χρονολογία (από)01/12/2013
Χρονολογία έως18/12/2013
Σχολική μονάδα

Δημοτικό Σχολείο Ελεώνα - Θήβας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση