Κατεβάστε το σενάριο

Η παράσταση αρχίζει. Υποενότητα: Ο Κεραμιδοτρέχαλος

  • Δημιουργός: Σωτηρία Σαμαρά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η παρούσα δραστηριότητα προτείνεται ως επέκταση – συμπλήρωση της άσκησης 2, σελ. 17, του β΄ τεύχους του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού, που αφορά τη δημιουργία πρόσκλησης και προγράμματος, προκειμένου τα παιδιά να τα χρησιμοποιήσουν σε θεατρική τους παράσταση. Αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: Η παράσταση αρχίζει...
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Γιορτές
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Θεατρικές σειρές
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Θεατρικές σειρές
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)8/2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών