Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,27 MB]

Πρώτες μέρες στο σχολείο

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου επιχειρήθηκε μια πρώτη γνωριμία με το νέο σχολικό περιβάλλον του «Δημοτικού Σχολείου» και η εξοικείωσή τους με τον χώρο, τα πρόσωπα και τα πράγματα του σχολείου, η καλλιέργεια μιας αίσθησης ασφάλειας και η προοδευτική βίωση της αλλαγής η οποία επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη σύγκριση καταστάσεων που είναι οικείες στα παιδιά από τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο.
Εκτός από τη σύνδεση των εμπειριών των παιδιών ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο προωθήθηκε η προφορική τους έκφραση γύρω από τα άμεσα βιώματά τους με τον χώρο και τα πρόσωπα του σχολείου ενώ η επαφή τους με το γραπτό λόγο επιχειρήθηκε να γίνει μέσα από την αξιοποίηση του επιπέδου της φωνολογικής τους ενημερότητας και μέσα από τη δημιουργία μιας λίστας/καταλόγου πραγμάτων. Ο συνδυασμός εικόνων/κειμένων με την ηχητική απόδοση των λέξεων σε ένα αρχείο παρουσίασης αξιοποιήθηκε για τη μύηση των μικρών μαθητών/-τριών με την εικόνα και τη δυναμική της. Ταυτόχρονα, το ίδιο αρχείο παρουσίασης αποτέλεσε αφορμή για μια πρώτη επαφή των μικρών μαθητών/-τριών με τη χρήση του Η/Υ και τα πρώτα τους στάδια της αξιοποίησής του ως μέσου γραμματισμού, ως εργαλείου για ανάγνωση, γραφή και επικοινωνία.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2013/10/21
Χρονολογία έως/10/24
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού