Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [4,78 MB]

Υιοθεσία

  • Δημιουργός: Μαρία Δρακάκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το φυσικό περιβάλλον γύρω μας είναι πηγή ζωής και ομορφιάς. Προστατεύοντας το περιβάλλον προστατεύουμε τη ζωή. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να εντρυφήσουν με αφορμή το φυσικό περιβάλλον στην έννοια της ‘υιοθεσίας’ γενικότερα και στην πολλαπλή αξιοποίησή της στην ελληνική γλώσσα με την έννοια της ‘προστασίας έμψυχων και άψυχων στοιχείων του περιβάλλοντος’.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1.4: Ο κόσμος γύρω μας
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Σύνταξη
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γραφή
↘ Τόνοι
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)26/11/2012
Χρονολογία έως30/11/2012
Σχολική μονάδα

4ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών