Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [4,78 MB]

Υιοθεσία

  • Δημιουργός: Μαρία Δρακάκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το φυσικό περιβάλλον γύρω μας είναι πηγή ζωής και ομορφιάς. Προστατεύοντας το περιβάλλον προστατεύουμε τη ζωή. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να εντρυφήσουν με αφορμή το φυσικό περιβάλλον στην έννοια της υιοθεσίας γενικότερα και στην πολλαπλή αξιοποίησή της στην ελληνική γλώσσα με την έννοια της προστασίας έμψυχων και άψυχων στοιχείων του περιβάλλοντος.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1.4: Ο κόσμος γύρω μας
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Ρήματα
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Ετυμολογία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση