Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια στους δρόμους του τόπου μου [29,4 MB]

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια στους δρόμους του τόπου μου

  • Δημιουργός: Νίκος Αμανατίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στόχοι του σεναρίου με τίτλο «Ασφαλώς κυκλοφορώ» είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την κοινωνική διάσταση που έχει ο σεβασμός σε κανόνες και η υιοθέτηση ανάλογης συμπερι-φοράς στο θέμα της οδικής ασφάλειας, μέσα από τον διάλογο, την κριτική, την επιχειρηματο-λογία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, τις ομαδικές παρουσιάσεις, το θεατρικό παιχνίδι, τις εικαστικές δημιουργίες, τη χρήση εργαλείων και πηγών των νέων τεχνολογιών. Στόχος εί-ναι, επίσης, η ορθή χρήση και εφαρμογή της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με την χρήση των εγκλίσεων: οριστική – υποτακτική – προστακτική στις προτάσεις. Μια επιπλέον πολύ σημαντική παράμετρος είναι ο κριτικός εγγραμματισμός μέσω της αναζήτησης πηγών και πληροφοριών στο διαδίκτυο και της αντίστοιχης αξιοποίησής τους στη μάθηση.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 5: Ασφαλώς...κυκλοφορώ
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Αριθμητικά
↘ Επιρρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Σημεία στίξης
↘ Συλλαβισμός
↘ Συντομογραφίες
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Εκπαιδευτικές εκδρομές
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)26/11/2012
Χρονολογία έως7/12/2012
Σχολική μονάδα

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΑΠΘ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση