Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Όψεις προσωπείου [11,38 MB]

Διερευνώντας όψεις του προσωπείου σε προφορικά κείμενα: δεξιότητες παραγωγής λόγου

  • Δημιουργός: Θεοδώρα Τριαντοπούλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο εφαρμόστηκε αμέσως μετά το πέρας του Α΄ Επεισοδίου, στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση Γ΄ Γυμνασίου και υιοθετεί την πρώτη εκδοχή του παραδειγματικού σεναρίου. Οι μαθητές, αφού διάβασαν το κείμενο με δύο εναλλακτικούς τρόπους με τη χρήση προσωπείου και χωρίς προσωπείο, κλήθηκαν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που τέθηκε με διλημματική μορφή: «Με μάσκα ή χωρίς μάσκα μια σύγχρονη αναπαράσταση του αρχαίου δράματος». Αρχικά εξέθεσαν και κατέγραψαν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν στην ολομέλεια το οπτικοακουστικό υλικό «Όψεις του προσωπείου» του Δήμητρα Μήττα (http://www.komvos.edu.gr/masks/masks4.html) ενεργοποιώντας ως ακροατές στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου. Στη συνέχεια, συνέθεσαν τα στοιχεία που συνέλεξαν και δημιούργησαν μία προφορική εισήγηση την οποία συνόδευσαν από ένα PowerPoint. Τέλος, παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους στην ολομέλεια της τάξης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)17/12/12
Χρονολογία έως21/1/13
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού