Κατεβάστε το σενάριο

Η Πρώτη Μέρα στο Σχολείο: αναπαραστάσεις σε αφηγηματικά κείμενα

  • Δημιουργός: Μαρία Νέζη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο αναπτύσσεται εντός του πεδίου της Θεωρίας της Εμπλαισιωμένης ή Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Situated Learning Theory) (Lave & Wenger 1991) και οργανώνεται γύρω από την επίλυση αυθεντικού προβλήματος που έχει νόημα για τους ίδιους τους μαθητές/τριες (problem-based learning). Ζητούμενο είναι να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η πρώτη μέρα στο σχολείο στις αφηγήσεις διαφορετικών υποκειμένων σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, να κατασκευάσουν τη δική τους αφήγηση και να την επικοινωνήσουν στη σχολική κοινότητα.

Ως αφηγηματικά κείμενα εκλαμβάνονται ειδήσεις, ρεπορτάζ (στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε δημοσιογραφικά ιστολόγια), διαφημίσεις (αφίσες, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά σποτ, κ.ά.), κόμικς, γελοιογραφίες, διηγήματα, μυθιστορήματα (λογοτεχνία), συνεντεύξεις, αυτοβιογραφικές εξιστορήσεις σε ημερολόγια ή ιστολόγια, κινηματογραφικές ταινίες ή σήριαλ.

Καθώς πρόκειται για μαθητές/τριες της Α΄ τάξης οι οποίοι βιώνουν τις πρώτες μέρες προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον του γυμνασίου, το ζητούμενο που τίθεται ανταποκρίνεται στα βιώματά τους, το δε μαθησιακό υλικό που επιλέγεται έχει ως αφετηρία τις προσλαμβάνουσές τους. Οι μαθητές/-τριες καλούνται να επεξεργαστούν ποικίλο ειδολογικά κειμενικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες Φύλλου Εργασίας, προκειμένου να διευρύνουν την οπτική τους γύρω από ένα επίκαιρο θέμα που έχει νόημα για τους ίδιους, να αναπτύξουν αναγνωστικές δεξιότητες, να παραγάγουν λόγο προφορικό, γραπτό, υβριδικό, αξιοποιώντας ποικιλία σημειωτικών κωδίκων σε όσο το δυνατόν αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, και να εξοικειωθούν με στρατηγικές αφήγησης.

Το πρόβλημα που κατευθύνει τον σχεδιασμό μας είναι η άσκηση των μαθητών/-τριών μας στην ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης, κατανόησης και παραγωγής αφηγηματικού λόγου σε γλωσσικά και πολυτροπικά κείμενα και υπερκείμενα, καθώς και η εξοικείωσή τους με τους μηχανισμούς κατασκευής νοήματος κατά την επικοινωνιακή διαδικασία.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Οι πρώτες μέρες σ’ ένα νέο σχολείο
↘ Επικοινωνία στο σχολείο
↘ Ταξίδι στον κόσμο της φύσης
↘ Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου
↘ Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες: παρακολουθώ και συμμετέχω
↘ Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης
↘ Γνωρίζω τον τόπο μου και τον πολιτισμό του
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Πεζογράφημα-αφήγημα
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Αφηγηματολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Καθώς το project συνιστά ανοικτού τύπου διαδικασία μάθησης που προϋποθέτει συμμετοχικές διδακτικές πρακτικές, οργανώνεται δε γύρω από ένα αυθεντικό πρόβλημα που έχει νόημα για τους ίδιους τους μαθητές/τριες και αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα που διαπερνούν οριζόντια την «ύλη» του σχολικού εγχειριδίου, η διάρκεια υλοποίησής του μπορεί να εκταθεί σε όλο το πρώτο τρίμηνο.

Χρονολογία (από)12/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές