Κατεβάστε το σενάριο

Διαβάζοντας ηλεκτρονικά δημοσιογραφικά κείμενα με κριτικό τρόπο

  • Δημιουργός: Στεφανία Μποτέλη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο σενάριο με τίτλο «Διαβάζοντας ηλεκτρονικά ειδησεογραφικά κείμενα με κριτικό τρόπο» οι μαθητές/μαθήτριες εξοικειώθηκαν με τον ηλεκτρονικό τύπο και τα χαρακτηριστικά του και εξασκήθηκαν στη μελέτη ειδησεογραφικών κειμένων, έτσι ώστε να αναδειχθεί το γεγονός ότι αυτά αποτελούν ιδεολογικές κατασκευές, ενώ η γλώσσα αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο συντάκτης κατασκευάζει ιδεολογικά το κείμενο και την οπτική του.

Για τον σκοπό αυτό εντοπίστηκαν τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαχωρίζουν τον ηλεκτρονικό από τον έντυπο τύπο και στη συνέχεια αποδομήθηκαν δύο ηλεκτρονικά ειδησεογραφικά κείμενα που αναφέρονται σε κάποιο θέμα της επικαιρότητας. Κατά την αποδόμηση τα ειδησεογραφικά κείμενα μελετήθηκαν τόσο ως αφηγηματικές κατασκευές όσο και ως ιδεολογικές κατασκευές που φέρουν την αξιολόγηση του συντάκτη, ρητή ή υπόρρητη.

Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή καλλιεργήθηκε η κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών / μαθητριών, δεδομένου ότι αυτοί διαπίστωσαν ότι τα κείμενα δεν είναι απλά φορείς πληροφοριών, αλλά εμπεριέχουν την αξιολόγηση του συντάκτη τους, ρητή ή υπόρρητη που επηρεάζει και τον αναγνώστη. Στο επίπεδο του κριτικού γραμματισμού οι μαθητές και οι μαθήτριες μπήκαν στη διαδικασία να «δουν» τι κρύβεται «πίσω από τις λέξεις» ή γιατί έγινε η συγκεκριμένη λεξιλογική ή μορφοσυντακτική επιλογή, έτσι ώστε στο μέλλον να αποτελέσουν κριτικούς και υποψιασμένους και όχι παθητικούς δέκτες «κειμένων». Η ενεργητική τους στάση απέναντι σε όσα διαβάζουν, βλέπουν και ακούνε θα τους καταστήσει ικανούς και ικανές να δομήσουν τον δικό τους χειραφετημένο λόγο απέναντι στην πολιτική, κοινωνική και σχολική πραγματικότητα. Επιπλέον, η επιλογή ειδησεογραφικών κειμένων από τον ηλεκτρονικό τύπο συντέλεσε στην καλλιέργεια του κριτικού ψηφιακού γραμματισμού, δεδομένου ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποίησαν ότι ηλεκτρονικοί χώροι (ηλεκτρονικός τύπος, fora, ιστοσελίδες και ιστολόγια) είναι ιδεολογικά φορτισμένοι μηδενός εξαιρουμένου.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Γυμνασίου
↘ Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ειδησεογραφικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ειδησεογραφικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)28/04/2014
Χρονολογία έως08/05/2014
Σχολική μονάδα

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση