Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Διερεύνηση εννοιών βία, ρατσισμός, στερεότυπα, πρόσφυγας, μετανάστης [266,5 KB]

Διερεύνηση των εννοιών βία, ρατσισμός, στερεότυπα, πρόσφυγας, μετανάστης

  • Δημιουργός: Γεωργία (Γιούλη) Αλεξίου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του σεναρίου:
1η & 2η διδακτική ώρα
Βιωματικό εργαστήρι για την προσέγγιση του όρου ρατσισμός. Αφόρμηση αποτελεί power point μέσω του οποίου ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να διαλεχθούν με τις εικόνες που περιλαμβάνει. Στη συνέχεια, μέσα από θεατρικές τεχνικές κλιμακωτά οι μαθητές παράγουν και παρουσιάζουν θεατρικό λόγο εντός διαφορετικών επικοινωνιακών πλαισίων. Στο σημείο αυτό χρειάστηκε να διαθέσω μία επιπλέον διδακτική ώρα

3η & 4η διδακτική ώρα
Κατανοώντας τον ρόλο του επικοινωνιακού πλαισίου, καλούνται να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες και να συγγράψουν διάφορα κειμενικά είδη με αφορμή το κείμενο «Το δίκαιο της πυγμής» του Ε. Παπανούτσου (σχολ. βιβλίο σελ.30-31) και να τα μοιραστούν μεταξύ τους με τη μέθοδο Jigsaw.
(5η και 6η διδακτική ώρα)
Οι μαθητές με αφορμή το κείμενο «Η ρατσιστική θεωρία» του σχολικού βιβλίου (σσ. 78-79) ασκούν κριτική σε απόψεις και ανασκευάζουν επιχειρήματα.
(7η και 8η διδακτική ώρα)
Έπειτα, προχωρούν στη διερεύνηση και την παραγωγή ορισμών των εννοιών βία, στερεότυπα, ρατσισμός, μετανάστης, πρόσφυγας, που θα εμπλουτίσουν το «δικό τους λεξικό» σε περιβάλλον Wiki.

9η & 10η διδακτική ώρα
Οι εργασίες παρουσιάζονται και συζητούνται στην τάξη, προτείνονται και υλοποιούνται οι βελτιώσεις και ακολουθεί αξιολόγηση.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Λυκείου
↘ Βιογραφικά είδη
↘ Γ Λυκείου
↘ Η πειθώ
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Θεατρολογία
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2012
Χρονολογία έως11/2012
Σχολική μονάδα

1ο Γενικό Λύκειο Συκεών Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές