Κατεβάστε το σενάριο

Η χώρα της Επιχειρηματολογίας

  • Δημιουργός: Σωτηρία Σαμαρά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Με το σενάριο επιδιώκεται, καταρχήν, να ανιχνευθεί η προϋπάρχουσα γνώση τόσο σε επίπεδο πληροφοριών σχετικά με το θέμα «Κινητό Τηλέφωνο και η χρήση του στο σχολείο» όσο και σε επίπεδο επιστημονικών εννοιών (π.χ. επιχείρημα, αντίρρηση).
Επιπλέον, με το σενάριο επιδιώκεται να «εμβαπτιστεί» ο/η μαθητής/τρια στο προφορικό επιχείρημα, να εξοικειωθεί με τη δομή του, να ασκηθεί να σκέφτεται επιχειρήματα και να τα εντοπίζει σε ψηφιακό κείμενο προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει την άποψή του, αλλά και να ενισχύσει την κειμενική γνώση με τις σχετικές επιστημονικές έννοιες.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 2: Η ζωή στην πόλη
↘ Ενότητα 15: Τηλεόραση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων