Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Η χώρα της επιχειρηματολογίας [363,94 KB]

Η χώρα της επιχειρηματολογίας

  • Δημιουργός: Παναγιώτης Μοίρας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με το σενάριο επιδιώκεται καταρχήν να ανιχνευθεί το πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών τόσο σε επίπεδο πληροφοριών σχετικά με το θέμα «Κινητό Τηλέφωνο και η χρήση του στο σχολείο» όσο και σε επίπεδο επιστημονικών εννοιών (π.χ. επιχείρημα, αντίρρηση). Επιπλέον με το σενάριο επιδιώκεται να «εμβαπτιστεί» ο/η μαθητής/-τρια στο προφορικό επιχείρημα, να εξοικειωθεί με τη δομή του, να ασκηθεί να σκέφτεται επιχειρήματα και να τα εντοπίζει σε ψηφιακό κείμενο προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει την άποψή του, αλλά και να ενισχύσει την κειμενική του γνώση με τις σχετικές επιστημονικές έννοιες.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Τηλεόραση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)17/12/2012
Χρονολογία έως21/12/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση