Κατεβάστε το σενάριο

Πείθοντας, μεταπείθοντας, παραπείθοντας

  • Δημιουργός: Αντώνιος Μιχαηλίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Με το συγκεκριμένο σενάριο προσεγγίζουμε ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε πολίτη του 21ου αιώνα, την πειθώ, τόσο ως εργαλείο στήριξης της προσωπικής γνώμης του μαθητή όσο και ως μέσο αποκωδικοποίησης και κατανόησης των στρατηγικών πειθούς που χρησιμοποιούνται στον δημόσιο αλλά και στον γραπτό λόγο, με τον οποίο έρχεται σε καθημερινή επαφή ο σημερινός πολίτης. Σκοπός του σεναρίου είναι η ανακάλυψη και η διαφώτιση των στρατηγικών πειθούς καθώς και των ποικίλων οπτικών που συνειδητά ενέχει και επιβάλλει κάθε μορφή λόγου, γραπτού ή προφορικού. Απώτερος σκοπός μας καθίσταται η ανάπτυξη της ικανότητας του σημερινού μαθητή και αυριανού πολίτη να αποκωδικοποιεί, μελετώντας αυτές τις οπτικές και τις στρατηγικές πειθούς, τις προθέσεις και τις σκοπιμότητες των φορέων του δημόσιου λόγου και να μπορεί να διατηρεί την ελευθερία αποφάσεων και πρωτοβουλιών.
Το έργο των μαθητών στο συγκεκριμένο σενάριο έγκειται στην προσπάθεια προσέγγισης και αποδόμησης κειμένων με έντονο ιδεολογικό φορτίο, για να αποκαλυφθούν οι τρόποι στρέβλωσης και απόκρυψης της αλήθειας πίσω από εργαλεία, όπως το φορτισμένο λεξιλόγιο, η έντονη χρήση της εικόνας κτλ., ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να «διαβάζουν», χωρίς να χειραγωγούνται, κείμενα ποικίλων σκοπιμοτήτων. Εκτός από αυτήν την εξάσκηση της «ανάγνωσης» κειμένων, στο δεύτερο δίωρο το σενάριο στοχεύει στην καλλιέργεια της ικανότητας πειθούς μέσω της παραγωγής συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας για οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί στον ιδιωτικό, τον δημόσιο ή τον επαγγελματικό βίο των μαθητών μας. Κι αυτός ο στόχος συνδυάζεται με τη χρήση ενός εργαλείου συνεργατικής γραφής, ώστε να καταστούν ικανοί να συν-εργάζονται διομαδικά σε πραγματικό χρόνο.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Δημοτικά τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

4 ώρες

Χρονολογία (από)08/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές