Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [17,31 MB]

Πείθοντας, μεταπείθοντας, παραπείθοντας

  • Δημιουργός: Ελένη Γούλα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με το συγκεκριμένο σενάριο επιχειρήθηκε να προσεγγισθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε πολίτη του 21ου αιώνα, η πειθώ, τόσο ως εργαλείο στήριξης της προσωπικής γνώμης του μαθητή όσο και ως μέσο αποκωδικοποίησης και κατανόησης των στρατηγικών πειθούς που χρησιμοποιούνται στον δημόσιο αλλά και στον γραπτό λόγο, με τον οποίο έρχεται σε καθημερινή επαφή ο σημερινός πολίτης. Σκοπός της εφαρμογής ήταν, σύμφωνα με τον συντάκτη του, η ανακάλυψη και η διαφώτιση των στρατηγικών πειθούς καθώς και των ποικίλων οπτικών που συνειδητά ενέχει και επιβάλλει κάθε μορφή λόγου, γραπτού ή προφορικού. Απώτερος σκοπός μας, η ανάπτυξη της ικανότητας του σημερινού μαθητή και αυριανού πολίτη να αποκωδικοποιεί, μελετώντας αυτές τις οπτικές και τις στρατηγικές πειθούς, τις προθέσεις και τις σκοπιμότητες των φορέων του δημόσιου λόγου και να μπορεί να διατηρεί την ελευθερία αποφάσεων και πρωτοβουλιών.

Το έργο των μαθητών στη συγκεκριμένη εφαρμογή έγκειτο στην προσπάθεια προσέγγισης και αποδόμησης κειμένων με έντονο ιδεολογικό φορτίο, για να αποκαλυφθούν οι τρόποι στρέβλωσης και απόκρυψης της αλήθειας πίσω από εργαλεία, όπως το φορτισμένο λεξιλόγιο, η έντονη χρήση της εικόνας κτλ., ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να «διαβάζουν», χωρίς να χειραγωγούνται, κείμενα ποικίλων σκοπιμοτήτων. Εκτός από αυτήν την εξάσκηση της «ανάγνωσης» κειμένων, στο δεύτερο δίωρο η εφαρμογή στόχευε στην καλλιέργεια της ικανότητας πειθούς μέσω της παραγωγής συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας για οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί στον ιδιωτικό, τον δημόσιο ή τον επαγγελματικό βίο των μαθητών μας. Στο σημείο αυτό, αντίθετα από τη σεναριακή πρόταση, η εφαρμογή δεν συνδυάστηκε με τη χρήση του εργαλείου συνεργατικής γραφής, αλλά εξασκήθηκαν οι μαθητές στη ζωντανή συνεργασία και συμμετείχαν όλοι στον αγώνα αντιλογίας.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Λυκείου
↘ Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ρητορικά
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ειρωνεία
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σάτιρα
↘ Παρωδία
↘ Παρομοίωση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Μουσική-τραγούδι
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)24/11/2014
Χρονολογία έως15/12/2014
Σχολική μονάδα

Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές