Κατεβάστε το σενάριο

Αναπαραστάσεις της ελληνικής αστικής οικογένειας σε ελληνικές ταινίες του 1957-1962

  • Δημιουργός: Θεοδώρα Τριαντοπούλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αναπαραστάσεις παλαιότερων μορφών της ελληνικής αστικής οικογένειας, καθώς επεξεργάζονται σε ομάδες αποσπάσματα ελληνικών ταινιών της περιόδου 1957-1962 («Η Θεία από το Σικάγο» (1957), «Ο Θόδωρος και το δίκαννο» (1962) και «Μερικοί το προτιμούν κρύο» (1962) και δημιουργούν εισηγήσεις/παρουσιάσεις που συνοδεύονται προαιρετικά από αρχεία παρουσιάσεων PowerPoint. Στις προφορικές τους εισηγήσεις, οι μαθητές παρουσιάζουν το πρόβλημα που απασχολεί τους ήρωες της ταινίας, περιγράφουν τη δομή της οικογένειας, τις σχέσεις και τον ρόλο του κάθε ήρωα στην οικογένεια και τεκμηριώνουν τις θέσεις τους αξιοποιώντας τις γλωσσικές επιλογές των ηρώων, τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας και τα χρησιμοποιούμενα κινηματογραφικά πλάνα, ενώ παράλληλα εντοπίζουν τον ρόλο όλων αυτών των στοιχείων στη διαμόρφωση του κωμικού ύφους των σκηνών.
Μετά την παρουσίαση των εισηγήσεων στην ολομέλεια, οι μαθητές αξιοποιώντας το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint ή το ψηφιακό περιβάλλον Picasa, δημιουργούν εναλλακτικά είτε μία ψηφιακή συλλογή οικογενειακών φωτογραφιών από το διαδίκτυο ή από το οικογενειακό τους άλμπουμ αντίστοιχης χρονικής περιόδου με τις ταινίες, είτε μία ψηφιακή συλλογή με ατάκες της ελληνικής ταινίας που επεξεργάστηκαν πλαισιωμένες με φωτογραφικό υλικό της ταινίας και τη μουσική επένδυση που προτιμούν.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Γυμνασίου
↘ Ζούμε με την οικογένεια
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση