Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αναπαραστάσεις της ελληνικής αστικής οικογένειας σε ελληνικές ταινίες, Συνοδευτικό  [696,68 KB]

Τεκμήρια

  • Αναπαραστάσεις της ελληνικής αστικής οικογένειας σε ελληνικές ταινίες, Τεκμήρια  [3,95 MB]

Αναπαραστάσεις της ελληνικής αστικής οικογένειας σε ελληνικές ταινίες του 1957-1962

  • Δημιουργός: Θεοδώρα Τριαντοπούλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αναπαραστάσεις παλαιότερων μορφών της ελληνικής αστικής οικογένειας, καθώς επεξεργάζονται σε ομάδες ένα απόσπασμα από την ελληνική ταινία "Η Θεία από το Σικάγο" (1957). Αρχικά, παρακολουθούν το απόσπασμα της ταινίας στην ολομέλεια και παρατηρούν και καταγράφουν τις γλωσσικές επιλογές των ηρώων, τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία, τα είδη των πλάνων. Εντοπίζουν το πρόβλημα που απασχολεί τους ήρωες και τα επιχειρήματα που στηρίζουν τις απόψεις τους, ενώ παράλληλα προβληματίζονται για τον ρόλο όλων αυτών των στοιχείων στη διαμόρφωση του κωμικού ύφους των σκηνών. Συγκεκριμένα, τα αγόρια αποδελτιώνουν τα στοιχεία που αφορούν τον άνδρα πρωταγωνιστή (τον Χαρίλαο) και τα κορίτσια τα στοιχεία που αφορούν τη γυναίκα πρωταγωνίστρια (την Ευτέρπη). Τα ευρήματα παρουσιάζονται στην ολομέλεια.

Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται στο Wiki της τάξης. Αρχικά, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συνέλεξαν από την αποδελτίωση προσδιορίζουν, σε ένα κείμενο/παράγραφο που συγγράφουν, τη διαπροσωπική σχέση των ηρώων και στη συνέχεια συγγράφουν και παρουσιάζουν στην ολομέλεια ένα διάλογο, όπου η διαπροσωπική σχέση των δύο πρωταγωνιστών αλλάζει. Ακολουθεί η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση, τόσο στην ολομέλεια όσο και στο wiki της τάξης.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Γυμνασίου
↘ Ζούμε με την οικογένεια
↘ Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Ρήμα
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)22/1/14
Χρονολογία έως10/2/14
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση