Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Μυθιστορηματικές βιογραφίες [13,56 MB]

Μυθιστορηματική βιογραφία

  • Δημιουργός: Παρασκευή Σαρμπάνη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με το διδακτικό αυτό σενάριο οι μαθητές της Β΄ Λυκείου ήρθαν σε επαφή με το είδος της μυθιστορηματικής βιογραφίας με βασικό στόχο να ανακαλύψουν πώς το είδος αυτό δανείζεται τρόπους τόσο από την ιστοριογραφική καταγραφή όσο και από τη μυθοπλαστική πεζογραφία. Καταρχάς, μελέτησαν μια ποικιλία μη λογοτεχνικών κειμένων σχετικά με τη ζωή της Μαντώς Μαυρογένους καθώς και μια -αμφισβητούμενης αξίας– ταινία που επιχειρεί να αποδώσει καλλιτεχνικά τη ζωή της. Το εισαγωγικό φύλλο εργασίας ήταν κοινό για όλες τις ομάδες και σκοπός του ήταν να γίνουν κάποιες πρώτες επισημάνσεις και να εξαχθούν, μετά από συζήτηση της ολομέλειας, κάποια βοηθητικά για τη συνέχεια συμπεράσματα σχετικά με τη συμμετοχή του δημιουργού στην απόδοση της ζωής ενός προσώπου και τον βαθμό εμπλοκής της δικής του πραγματικότητας στην πραγματικότητα του βιογραφούμενου προσώπου.

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρισμένοι σε επτά ομάδες (τέσσερις των τεσσάρων ατόμων και τρεις των τριών) εργάστηκαν πάνω σε τρεις μυθιστορηματικές βιογραφίες που αφορούσαν στη ζωή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της Ελένης Αλταμούρα και της Μαρίας Πολυδούρη. Κάθε ομάδα ολοκλήρωσε στη φάση αυτή από δύο φύλλα εργασίας και υποστηρίχθηκε η συνεργασία μεταξύ των ομάδων, η ανταλλαγή απόψεων και η αξιολόγηση.

Το τελευταίο φύλλο εργασίας –που είχε στόχο την εκμετάλλευση των συμπερασμάτων που εξήγαγαν οι μαθητές σε ένα πιο δημιουργικό πλαίσιο– ήταν και πάλι κοινό για όλες τις ομάδες, άφηνε όμως τους ίδιους τους μαθητές να επιλέξουν τη μορφή της τελικής τους εργασίας.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Μυθιστόρημα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)01/04/2013
Χρονολογία έως19/04/2013
Σχολική μονάδα

1ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση

Κείμενα

  • Γκιμοσούλης, Κώστας. Βρέχει φως.
  • Γαλανάκη, Ρέα. Ελένη ή ο Κανένας.
  • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Το μοιρολόγι της φώκιας.
  • Περάνθης, Μιχάλης. Ο Κοσμοκαλόγερος.