Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

 • Αρχείο 1 [65,14 KB]

Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο.

 • Δημιουργός: Παρασκευή Σαρμπάνη

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Μετά από μια σύντομη, εισαγωγική συζήτηση που οργανώθηκε γύρω από την αναλογία προσωπικό στυλ-κειμενικό ύφος, οι μαθητές παραπέμφθηκαν στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων και στο Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, προκειμένου να μελετήσουν κείμενα θεωρίας, και συζήτησαν στην ολομέλεια τα συστατικά στοιχεία του ύφους. Για την επόμενη φορά τους ανατέθηκε να διαβάσουν κάποια λογοτεχνικά κείμενα με τον σχολιασμό των οποίων θα ασχολούνταν το επόμενο δίωρο. Καμιά ομάδα δεν προσήλθε πλήρως προετοιμασμένη, ενώ υπήρξαν και ομάδες στις οποίες κανείς δεν είχε διαβάσει τα κείμενα. Η ώρα λοιπόν αυτή αφιερώθηκε στη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων και στο επόμενο δίωρο ολοκληρώθηκαν οι ομαδικές εργασίες και παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια. Η τελευταία ώρα του σεναρίου αφιερώθηκε στην παρουσίαση της δεύτερης ομαδικής και της ατομικής εργασίας των παιδιών –επρόκειτο και στις δύο περιπτώσεις για ασκήσεις δημιουργικής γραφής.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ειρωνεία
↘ Αφηγηματολογία
↘ Σχήματα λόγου
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2013/10/21
Χρονολογία έως2013/11/18
Σχολική μονάδα

1ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών

Κείμενα

 • Βαλτινός, Θανάσης. [Η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται]. Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο πρώτο: Αμερική.
 • Γαλανάκη, Ρέα. Ελένη ή ο Κανένας.
 • Δημητρίου, Σωτήρης. Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου.
 • Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος. Το μοιρολόγι της φώκιας.
 • Ροΐδης, Εμμανουήλ. Μονόλογος ευαισθήτου.