Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • kouroutsidou_i_sygkrisi_kanei_ti_diafora_tekmiria_rar [16,4 MB]

Η σύγκριση κάνει τη διαφορά

  • Δημιουργός: Σοφία Κουρουτσίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Για ένα μάθημα Γενικής Παιδείας στη Γ΄ Λυκείου, και μάλιστα που διδάσκεται μία ώρα εβδομαδιαίως, συνήθως ο διδακτικός πήχης τίθεται εκ των πραγμάτων πολύ χαμηλά, δεδομένου ότι η προτεραιότητα κυρίως από την πλευρά των μαθητών δίνεται στα εξεταζόμενα σε πανελλήνιο επίπεδο μαθήματα. Επομένως, η προσέγγιση του μαθήματος είναι κατά κανόνα ρηχή και ο χαρακτήρας της είναι κυρίως διεκπεραιωτικός. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται ανάγλυφα και στη διδασκαλία του επιτάφιου λόγου του Περικλή που διασώζει ο Θουκυδίδης στην «Ιστορία» του (ΙΙ, 34-46). Η σχέση των περισσοτέρων μαθητών της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με την αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είναι και η καλύτερη, γεγονός που επιτείνεται και από την πυκνή και ιδιαίτερα δύσκολη γλώσσα του Θουκυδίδη. Εκ των πραγμάτων η διδακτική έμφαση επιβάλλεται να δοθεί στην αρχαιογνωσία, προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με ένα από τα κορυφαία δημιουργήματα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, να αποκωδικοποιήσουν τις ιδέες και τα μηνύματα, να υιοθετήσουν αντίστοιχες αξίες και στάσεις, να προβληματιστούν για τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και να μυηθούν σταδιακά στην πολιτική σκέψη, εγχειρίδιο της οποίας για πολλούς θεωρείται ο επιτάφιος λόγος του Περικλή. Ευκταία επιδίωξη είναι να καταστούν ικανοί να ερμηνεύουν κριτικά τον κόσμο που τους περιβάλλει.
Με τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση επιχειρείται να ξεπεραστούν οι εγγενείς διδακτικές δυσκολίες του συγκεκριμένου αντικειμένου με τη βοήθεια των ΤΠΕ και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Αντικείμενό της είναι η ουσιαστική προσπέλαση της ενότητας εκείνης του «Επιταφίου» (Θουκυδίδης, «Ιστορία», Β΄ 39) όπου ο μεγάλος πολιτικός συγκρίνει την Αθήνα με τη Σπάρτη, επιδιώκοντας μέσα από αυτή να καταδείξει τη στρατιωτική (;) υπεροχή της πόλης του απέναντι στη μιλιταριστική Σπάρτη. Αφού μεταφράσουν και κατανοήσουν το κείμενο οι μαθητές και διερευνήσουν μέσα από πηγές τα ζητήματα που θίγει ο Περικλής, έχουν ως αποστολή να ελέγξουν την ορθότητα και την αξιοπιστία της επιχειρηματολογίας του, δεδομένου ότι η altera pars δεν εκπροσωπείται από τον Θουκυδίδη σε παρόμοιο επίπεδο. Η διερεύνηση θα κινηθεί σε πολλά επίπεδα με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για άσκηση του κριτικού γραμματισμού των μαθητών. Θα διερευνηθούν θέματα όπως: τα όρια και τα χαρακτηριστικά της «ανοιχτής» και «κλειστής» κοινωνίας, πόλεμος και ηθική, η αναγκαιότητα της οργάνωσης, του προγραμματισμού και της συστηματικής εξάσκησης για την επίτευξη υψηλών στόχων, η οικονομική δύναμη ως παράγοντας στρατιωτικής ισχύος κ.λπ. Τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουν οι μαθητές θα τα παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους, ενώ τα «προϊόντα» που θα παραγάγουν θα τα αναρτήσουν στο Wiki ή στο ιστολόγιο του μαθήματος.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Γ Λυκείου
↘ Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος - Γενικής Παιδείας
↘ Κεφάλαιο 39
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Θουκυδίδης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [Λύκειο]
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Πληροφορική
↘ Τεχνολογία
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/02/2015
Χρονολογία έως23/02/2015
Σχολική μονάδα

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές