Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Τεκμήρια

Ευκαιρία ανάκτησης της καλης δόξης για τους Αθηναίους - η ηθική και η λογική του συμφέροντος

  • Δημιουργός: Βασιλική Μαντζώρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο αναφέρεται στον πολιτικό λόγο του Δημοσθένη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να υπερασπιστούν την ελευθερία των Ροδίων χωρίς να δείξουν εμπάθεια ή εκδικητική στάση απέναντί τους, επειδή αυτοί είχαν αποστατήσει από την Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία.. Στο προοίμιό του ο Δημοσθένης προσπαθεί να διαφωτίσει και να το πείσει δύσκολο ακροατήριο των Αθηναίων, επιδιώκοντας να αποσπάσει το ενδιαφέρον και την ευνοϊκή τους διάθεση, ώστε να ακούσουν την πολιτική του θέση που υποστήριζε -αντίθετα με το κοινό αίσθημα- το αίτημα των Ροδίων. Σαφέστατα το σενάριο κινείται στην ανάδειξη τόσο των στόχων του προοιμίου ενός ρητορικού – πολιτικού λόγου όσο και των τεχνικών /τρόπων πειθούς που χρησιμοποιεί ένας ρήτορας-πολιτικός, προκειμένου να πείσει και να κατευνάσει τις αρνητικές αντιδράσεις του ακροατηρίου.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο)
↘ Δημοσθένης, Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας – §1
↘ Δημοσθένης, Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας – §2
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ποικιλία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστορικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Θουκυδίδης
↘ Δημοσθένης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η διδασκαλία έγινε εμβόλιμα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διδασκαλία του Υπέρ Μαντιθέου

Χρονολογία (από)01/11/2012
Χρονολογία έως29/01/2013
Σχολική μονάδα

4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών