Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [12,72 KB]

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι

  • Δημιουργός: Αικατερίνη Μιχαλάκου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το παρόν σενάριο επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στην ενότητα 13 «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» (Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, τεύχος Γ΄) ώστε να επιτευχθεί η άρση των στερεοτύπων για τη διαφορετικότητα, χωρίς να υποτιμά τη συμβολή του διδακτικού πακέτου που προσφέρεται από το Υπουργείο για τον σκοπό αυτό και κρατώντας τη βασική διάταξη της ύλης και τα γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται, όπως προβλέπονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τη χρήση τρισδιάστατου χάρτη και την αξιοποίηση και οργάνωση πληροφοριών σε ψηφιακό πολυτροπικό έντυπο. Η διδασκαλία εξελίσσεται στο εργαστήριο Η/Υ και στην τάξη και προϋποθέτει ομαδοσυνεργατική εμπειρία.
Επιδιώκεται αφενός να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η εξερεύνηση στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί σημαντική πηγή για την αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν τα σχολικά μαθήματα και αφετέρου να αποκτήσουν συνειδητή επίγνωση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουν τις πληροφορίες ώστε να διασφαλιστούν ως προς την εγκυρότητά τους. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες που δίνουν αφορμή για σύγκριση πληροφοριών και κριτική προσέγγιση παρουσιάσεων του ΥouΤube.
Τα παιδιά παράγουν λόγο, κατανοούν κείμενα, χρησιμοποιούν επιχειρήματα, υιοθετούν αξίες και διαμορφώνουν στάσεις σε σχέση με τη διαφορετικότητα, εξοικειώνονται στην πληκτρολόγηση κειμένου, στην πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό, στο περιβάλλον ζωγραφικής, συντάσσουν πολυτροπικό ψηφιακό κείμενο, περιηγούνται σε τρισδιάστατο ψηφιακό χάρτη, κάνουν χρήση διαδικτυακού λεξικού.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 13: Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Αντωνυμίες
↘ Ρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Σύνδεση προτάσεων
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Θρησκευτικά
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)22/04/2013
Χρονολογία έως26/04/2013
Σχολική μονάδα

8ο Δ.Σ. Πατρών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση