Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • spanou_igetes_tou_xtes_kai_tou_simera_tek [1,24 MB]

Ηγέτες του χθες και του σήμερα

  • Δημιουργός: Μαρία Σπανού

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι φάσεις υλοποίησης του σεναρίου είναι τέσσερις. Κατά την Α΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες) επιχειρείται μέσω της εργασίας σε ομάδες η νοηματική προσπέλαση του κειμένου καθώς και η ένταξή του στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο παραγωγής του. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν έναν πίνακα, απαντώντας σε ερωτήματα με χωρία του αρχαίου κειμένου και προβαίνοντας σε χαρακτηρισμό του Αγησίλαου. Επιπλέον, μέσω της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, καλούνται, αφενός, να αναζητήσουν ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής του ρήματος «πράττω» και, αφετέρου, να τις χρησιμοποιήσουν στην επόμενη δραστηριότητά τους. Μέσω αυτής ασχολούνται με βασικά στοιχεία του κειμένου, ώστε να το εντάξουν στο ευρύτερο πλαίσιο παραγωγής του. Κατά τη Β΄ Φάση (1 διδακτική ώρα) οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης, με στόχο την ανατροφοδότησή τους αλλά και τη λύση όποιων αποριών υπάρχουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ερμηνεία και στη σωστή χρήση των ομόρριζων του ρήματος «πράττω», καθώς στην επόμενη φάση θα κληθούν και πάλι να τα χρησιμοποιήσουν, αυτή τη φορά όμως χωρίς κάποιον περιορισμό σε ομόρριζα με συγκεκριμένο θέμα του ρήματος «πράττω». Κατά τη Γ΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες) οι μαθητές αναζητούν ηγέτες του παρελθόντος και του παρόντος. Συγκεκριμένα, ζητείται από αυτούς να χρησιμοποιήσουν για το έργο τους όσο περισσότερα ομόρριζα του ρήματος «πράττω» μπορούν. Έτσι, αφού επισκεφτούν την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, για να μελετήσουν τη σημασία της λέξης «ηγέτης», έργο τους είναι να παρουσιάσουν μία προσωπικότητα της ιστορίας που έχει χαρακτηριστεί ως ηγέτης, και να δικαιολογήσουν την επιλογή τους αυτή. Στο σημείο αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επιπρόσθετα, ασχολούνται με τη σύνταξη ενός μηνύματος (email) σε κάποιο πρόσωπο που το θεωρούν ηγέτη. Τέλος, στη Δ΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες) παρουσιάζουν το παραγόμενο έργο τους και ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 7. Ένας στοργικός ηγέτης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2015/03/02
Χρονολογία έως/03/18
Σχολική μονάδα

Μουσικό Σχολείο Πειραιά

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές