Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Παρρησίας νόημα και το πνεύμα της ειρήνης-Λόγων ρητήρ και έργων πρηκτήρ []
  • Παρρησίας νόημα και το πνεύμα της ειρήνης-Λόγων ρητήρ και έργων πρηκτήρ [89,49 KB]

Παρρησίας νόημα και το πνεύμα της ειρήνης - Λόγων ρητήρ και έργων πρηκτήρ

  • Δημιουργός: Μαγδαληνή Πρεβεζάνου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο πραγματεύεται τη σχέση του ρήτορα με το κοινό του και τη δύναμη που έχει ο λόγος, όταν αυτός εκφράζεται από δεινούς ρήτορες ή πολιτικούς που προσπαθούν να ηγηθούν στο λαό τους και συχνά να τον παραπλανήσουν. Η οπτική του σεναρίου βασίζεται στις επικοινωνιακές πλευρές ενός ρητορικού ή άλλου λόγου. Παράλληλα, το σενάριο αναδεικνύει διαλεκτική των αντιθέσεων ως φιλοσοφική έννοια και ως τεχνική που οδηγεί σε συνθετικές λογικές στη ζωή και στην επικοινωνία. Τέλος, το σενάριο εκφράζει την αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος και πολιτική σημασία της ειρήνης.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο)
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §14
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §15
↘ Ισοκράτης, Περί ειρήνης – §16
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σύνδεση προτάσεων
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
→ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
→ Γραπτό
→ Προφορικό
→ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
→ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Ιστορικά
→ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
→ Ρητορικά
→ Δραματική ποίηση
→ Συγγραφέας
↘ Ισοκράτης
→ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αλεξανδρινή - ελληνιστική εποχή
→ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σύμβολο
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
↘ Σήματα ποιητικής
→ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
→ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
→ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
→ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
→ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Παράγραφος
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
→ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
→ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
→ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/03/2013
Χρονολογία έως30/03/2014
Σχολική μονάδα

2ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές