Κατεβάστε το σενάριο

Με προσκαλούν και προσκαλώ

  • Δημιουργός: Ελπίδα Τοκμακίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σκεπτικό της παρούσας δραστηριότητας είναι η επίτευξη του στόχου της συγκεκριμένης υποενότητας του σχολικού εγχειριδίου, που είναι η κατανόηση του περιεχομένου των ευχετήριων καρτών και η συνειδητοποίηση της λειτουργικότητας των καρτών αυτών με την αξιοποίηση και τη συμβολή των ΤΠΕ. Ειδικότερα επιχειρείται οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις για τον κόσμο, τη γλώσσα και να καλλιεργήσουν γραμματισμούς.

Διδακτική Ενότητα→ Β Δημοτικού
↘ Ενότητα 14: Με προσκαλούν και προσκαλώ
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Επιφωνήματα
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από) 15/3/2013
Χρονολογία έως15/3/2013
Σχολική μονάδα

1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό υλικό του αρχικού σεναρίου.
Τα τεκμήρια του σεναρίου έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της εφαρμογής.