Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [807,48 KB]

Λόγος δυνάστης μέγας

  • Δημιουργός: Καλλιόπη Λαζαρίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με αφορμή τον τίτλο του αποσπάσματος 1, 6-8 και 11-12 από το «Ἑλένης Ἐγκώμιον» του Γοργία («Ὁ λόγος δυνάστης μέγας ἐστίν») και ένα σύντομο βίντεο οι μαθητές καλούνται να χαρτογραφήσουν τις ποικίλες δυνατότητες έκφρασης γλωσσικών πράξεων (“speech act”). Εμπλουτίζουν τον συγκεκριμένο κατάλογο με τη μελέτη επιλεγμένων αποσπασμάτων από διδαγμένα κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και διερευνούν τους παράγοντες που καθιστούν τον λόγο παράκληση, παράπονο, ενθάρρυνση, επίπληξη, ύβρη, προσβολή, γοητεία, ικεσία, απειλή, όρκο, εξαπάτηση, ευχή, έπαινο, κλπ. Στη συνέχεια, αντλώντας από το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας του σχολικού βιβλίου συνδέουν τα συμπεράσματά τους με τους προβληματισμούς που έθεσε η φιλοσοφία, με τη διδασκαλία των σοφιστών, με την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ευριπίδη και με τις έννοιες «ρητορική» και «πειθώ». Τέλος, συνθέτουν μια δική τους ιστορία που αναδεικνύει τη δύναμη του λόγου και την αποδίδουν με τη μορφή ψηφιακού κόμικ.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων
↘ Κεφάλαιο δεύτερο - Ενότητα 2η: Η ρητορική τέχνη και η δύναμη του λόγου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Επική ποίηση
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Ευριπίδης
↘ Αριστοτέλης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Μύθος
↘ Δραματικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/05/2014
Χρονολογία έως09/05/2014
Σχολική μονάδα

Γυμνάσιο Κάτω Ποροΐων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές