Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [7,94 MB]

Από τον μύθο στο λόγο

  • Δημιουργός: Καλλιόπη Λαζαρίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο πραγματοποιείται μετά από την εξοικείωση των μαθητών με τη σκέψη των Προσωκρατικών σε προηγούμενη διδακτική ώρα και αποτελεί εμβάθυνση σε αυτήν και σύνδεσή της με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι μαθητές κινούνται από τον μύθο στον λόγο με άξονα βασικές έννοιες της Προσωκρατικής φιλοσοφίας. Οι έννοιες αυτές συνδέονται με σύγχρονους επιστημονικούς όρους που συναντώνται στις φυσικές επιστήμες και οδηγούν στη λογική εξήγηση του κόσμου. Αξιοποιούνται, έτσι, οι έννοιες του φιλοσοφικού λεξιλογίου των Προσωκρατικών προς την κατεύθυνση της διάκρισης του μύθου από τον λόγο. Με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών, του διαδικτύου, καθώς και ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών, οι μαθητές δημιουργούν ένα μικρό φιλοσοφικό πολυτροπιικό λεξικό με τον τίτλο «Από τον μύθο στον λόγο», το οποίο ορίζει τις έννοιες της προσωκρατικής φιλοσοφίας συγκριτικά ως προς τη μυθολογική και την ορθολογική τους διάσταση. Το μικρό αυτό λεξικό αναρτάται στο ιστολόγιο του μαθήματος όπου μπορεί να υπαχθεί στον ευρύτατο σχολιασμό των μαθητών, αλλά και άλλων χρηστών του διαδικτύου. Τελικός στόχος είναι να απαντηθεί από τους μαθητές ένα προς επίλυση πρόβλημα σχετικά με τη σημασία του λόγου σε σχέση με τον μύθο που τίθεται στο ιστολόγιο του μαθήματος.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων
↘ Κεφάλαιο πρώτο – Ενότητα 1η: Από τη μυθο-λογική στην ορθο-λογική εξήγηση του κόσμου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/05/2014
Χρονολογία έως15/05/2014
Σχολική μονάδα

Γυμνάσιο Κάτω Ποροΐων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση