Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,05 MB]

Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

  • Δημιουργός: Κοσμάς Τουλούμης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες αντλούν υλικό από επιλεγμένες ιστοσελίδες, προκειμένου, μέσω της δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων, να ανασυνθέσουν το ιστορικό και επικοινωνιακό πλαίσιο του λόγου του Λυσία, να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ ενός ιστορικού κειμένου και ενός επιταφίου λόγου που αναφέρονται στο ίδιο ιστορικό γεγονός, να προβληματιστούν για το πώς ένα ιστορικό γεγονός μπορεί να εμπνεύσει ποιητές, σύγχρονους αλλά και μεταγενέστερους, να επιχειρήσουν τις δικές τους ποιητικές δοκιμές. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε ένα τελικό προϊόν, τη μορφή του οποίου θα επιλέξουν οι ίδιοι, παρουσιάζοντας τη μάχη του Μαραθώνα μέσα από ιστορικές αφηγήσεις, ρητορικούς λόγους και ποιητικά κείμενα.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 15. Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
↘ Ρητορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Λυσίας
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Διακειμενικότητα
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2014/04/08
Χρονολογία έως2014/05/10
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού