Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [5,54 MB]

Από την εικόνα στο κείμενο

  • Δημιουργός: Ιωάννης Τουρλιδάκης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Κατά τη δημιουργό του σεναρίου οι δραστηριότητες μπορούν αξιοποιηθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε θεματικής ενότητας του β΄ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου Γλώσσα Α΄ Δημοτικού. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, καλούνται να σχολιάσουν την εικόνα μιας διδακτικής ενότητας, την οποία δεν έχουν διδαχτεί ακόμη, στη συνέχεια να γράψουν στον κειμενογράφο ή στο χαρτί (ανάλογα με την εξοικείωση που έχουν) μια δική τους ιστορία με βάση την εικόνα που είδαν, να τη διορθώσουν με τη χρήση του ορθογραφικού ελέγχου (εφόσον χρησιμοποιήσουν τον κειμενογράφο) και ακολούθως να συγκρίνουν στην ολομέλεια, μέσα από κάποιο συννεφόλεξο, τα δύο κείμενα (σχολικό και δικό τους) ως προς την επαναληψιμότητα των λέξεων, για να διαπιστώσουν κατά πόσο η εικόνα δημιούργησε σε αυτούς τους ίδιους συνειρμούς ή/και κατά πόσο απομακρύνθηκαν από το αρχικό κείμενο. Τέλος, καλούνται να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό βιβλίο με τις διαφορετικές εκδοχές που δημιουργήθηκαν με βάση την ίδια εικόνα καθώς και ένα ψηφιακό κολάζ με το σύνολο της δουλειάς όλων των ομάδων που θα το αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης ή/και την ιστοσελίδα του σχολείου ή/και να εκτυπώσουν την εικόνα και τις ιστορίες τους, να την αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων με στόχο να την παρουσιάσουν σε κάποια άλλα τμήματα του σχολείου ή/και σε κάποια εκδήλωση.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)27/03/2015
Χρονολογία έως03/04/2015
Σχολική μονάδα

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές