Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Τα Φύλλα Εργασίας του Σεναρίου [360,75 KB]

Τεκμήρια

  • Ο κόσμος της αλληλεγγύης [10,75 MB]

Ο κόσμος της αλληλεγγύης

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι παρούσες δραστηριότητες πήραν αφορμή από το πλήθος των τηλεοπτικών διαφημίσεων, τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων που κατακλύζουν τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αναφέρονται σε οργανώσεις και δράσεις που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία και την αλληλοβοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Έτσι στο σενάριο δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες, μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποίησαν, να γνωρίσουν μερικές από τις οργανώσεις και κινήσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, να τις κατατάξουν ανάλογα με το είδος τους και να περιγράψουν κάποιες από τις δράσεις τους. Παράλληλα επιδιώχθηκε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γίνουν ικανοί να διερωτώνται σχετικά με τη χρησιμότητα και την προσφορά των οργανώσεων στο κοινωνικό σύνολο με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε να επιλέγουν συγκεκριμένες απ’ αυτές προκειμένου είτε να ενισχύσουν το έργο τους είτε να επιχειρηματολογήσουν υπέρ αυτών επεξηγώντας τα οφέλη από τη δράση τους. Με σχετικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με βάση το σενάριο, έγινε προσπάθεια να αντιληφθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι το ζήτημα της αλληλεγγύης δεν είναι σημερινό, αλλά διαχρονικό και το γεγονός αυτό έχει εμπνεύσει και τη λαϊκή σοφία η οποία έχει εμπλουτίσει την παράδοση με παροιμίες και γνωμικά.
Τέλος οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τις δραστηριότητες που παρατίθενται εμπλούτισαν προοδευτικά τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα υποστηρίζοντας ανάλογες κινήσεις και υιοθετώντας παρόμοιους τρόπους δράσης. Παράλληλα εξασκήθηκαν να γράφουν με συνεργατικό τρόπο περιγραφικά κείμενα, να περιηγούνται στο διαδίκτυο και να αντλούν συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες στη συνέχεια κατηγοριοποίησαν. Παράλληλα, τα παιδιά έμαθαν να χειρίζονται ηλεκτρονικά λεξικά και να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες από αυτά. Δουλεύοντας σε ομάδες εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που δίνει ο κειμενογράφος στη σύνθεση του γραπτού λόγου και στον συνεργατικό τρόπο γραφής, ενώ στο τέλος των δραστηριοτήτων κατάφεραν οι ίδιοι να δημιουργήσουν μια παρόμοια οργάνωση, να την κοινοποιήσουν στους συμμαθητές τους και στην τοπική κοινωνία χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που τους έδωσαν οι σύγχρονες εφαρμογές του διαδικτύου.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Τηλεόραση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Σχολική ζωή
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Τόνοι
↘ Σημεία στίξης
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Θρησκευτικά
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
↘ Πληροφορική
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)4/2/2014
Χρονολογία έως28/2/2014
Σχολική μονάδα

8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση