Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Ανακεφαλαιώνοντας την Οδύσσεια_tek [3,36 MB]

Ανακεφαλαιώνοντας την Οδύσσεια

  • Δημιουργός: Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου σεναρίου, οι μαθητές προσεγγίζουν συγκεκριμένες όψεις της «Οδύσσειας». Ασχολούνται με την παρουσίαση των πιθανών σταθμών του ταξιδιού του Οδυσσέα, με τις επιδράσεις της «Οδύσσειας» στην ποίηση και τη ζωγραφική, καθώς και με την προσωπικότητα του Οδυσσέα, όπως αυτή μπορεί να σκιαγραφηθεί, αφενός, από την αναφορά των πρωταγωνιστών του έπους στο πρόσωπό του και, αφετέρου, από την παρουσία του ίδιου του Οδυσσέα. Απώτερος στόχος είναι να βιώσουν οι μαθητές τον οδυσσειακό μύθο και να εκφράσουν τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τους για αυτόν.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Α Γυμνασίου
↘ Οδύσσεια
↘ Συνολική θεώρηση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σύμβολο
↘ Μύθος
↘ Προοικονομία
↘ Εγκιβωτισμός
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)27/04/2015
Χρονολογία έως6/05/2015
Σχολική μονάδα

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση