Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αγορίστικα και κοριτσίστικα π-e-χνίδια [21,63 MB]

Αγορίστικα και κοριτσίστικα π-e-χνίδια

  • Δημιουργός: Νίκος Αμανατίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο παρόν σενάριο τα παιδιά με αφορμή διαδικτυακά παιχνίδια προβληματίζονται πάνω σε αυτά, αναζητούν τις αιτίες της διαφορετικής παρουσίασής τους ως αγορίστικα και κοριτσίστικα και παροτρύνονται να επιχειρηματολογήσουν για την ανάγκη κατάργησης του έμφυλου στοιχείου στα παιχνίδια και την κατηγοριοποίηση αυτών με βάση τις λειτουργίες τους και όχι το φύλο. Για τον λόγο αυτό «σερφάρουν» σε ιστοσελίδες με παιχνίδια, τα οποία διερευνούν, κατηγοριοποιούν, παίζουν και δημιουργούν μια αφίσα παιχνιδιού με σκοπό να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων. Σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν και τα δομικά στοιχεία των οδηγιών χρήσης ενός παιχνιδιού, περιγράφοντάς το, κατανοώντας το και παίζοντάς το.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 11: Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Αντωνυμίες
↘ Ρήματα
↘ Αριθμητικά
↘ Επιρρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Οδηγίες χρήσης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)5/12/2014
Χρονολογία έως15/12/2014
Σχολική μονάδα

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Α.Π.Θ.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση