Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [7,31 MB]

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [5,41 MB]

Αγορίστικα και κοριτσίστικα π-e-χνίδια

  • Δημιουργός: Παρασκευάς Κούρτης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο παρόν σενάριο τα παιδιά, με αφορμή διαδικτυακά παιχνίδια, προβληματίζονται πάνω σε αυτά, αναζητούν τις αιτίες της διαφορετικής παρουσίασής τους ως αγορίστικα και κοριτσίστικα και παροτρύνονται να επιχειρηματολογήσουν για την ανάγκη κατάργησης του έμφυλου στοιχείου στα παιχνίδια και την κατηγοριοποίηση των παιχνιδιών με βάση τις λειτουργίες τους και όχι το φύλο. Για τον λόγο αυτό «σερφάρουν» σε ιστοσελίδες με παιχνίδια, τα οποία διερευνούν, κατηγοριοποιούν, παίζουν και δημιουργούν μια αφίσα παιχνιδιού με σκοπό να συμβάλουν στην ισότητα των φύλων. Σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν και τα δομικά στοιχεία των οδηγιών χρήσης ενός παιχνιδιού, περιγράφοντάς το, κατανοώντας το και παίζοντάς το.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 11: Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/12/2014
Χρονολογία έως12/12/2014
Σχολική μονάδα

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση