Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [302 KB]
  • Αρχείο 2 [555,5 KB]
  • Αρχείο 3 [566,5 KB]
  • Αρχείο 4 [538,5 KB]

Από τον ολοκληρωτισμό στη δημοκρατία

  • Δημιουργός: Δέσποινα Παπαστάθη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Σύμφωνα με τον συντάκτη του σεναρίου οι μαθητές μελετούν, κατανοούν κείμενα και αντλούν από αυτά πληροφορίες και επιχειρήματα σχετικά με τις μεθόδους χειραγώγησης και καθυπόταξης της σκέψης και της βούλησης των πολιτών από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Επίσης, ανιχνεύονται οι τεχνικές επιβίωσης και αντίστασης των πολιτών σε ένα αυταρχικό και ανελεύθερο καθεστώς. Τέλος, προσεγγίζονται η ψυχολογική, η ηθική και η λογική επιχειρηματολογία-ερμηνεία της υπακοής στην αυθαίρετη εξουσία και της μετατροπής πολιτών και στρατιωτικών σε όργανα εκτέλεσης των άνομων προθέσεων της αυθαιρετούσας εξουσίας. Έργο τους η ανά ομάδες παραγωγή σύντομων ομιλιών-παρουσιάσεων (4-5 λεπτών) προς τους συμμαθητές τους με θέμα τις επιπτώσεις που γεννά η στέρηση της ελευθερίας στον άνθρωπο σύμφωνα με το κείμενο του Γ.Α. Μαγκάκη και η σύνταξη παραγράφων με θέματα που αφορούν αυτήν τη θεματολογία. Στη συνέχεια θα ερμηνευθούν όροι των κειμένων με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού λεξικού του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Τέλος, θα ολοκληρωθεί η ερμηνεία των κειμένων με την ανάρτηση των εργασιών των ομάδων στο wiki της τάξης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους στην ολομέλεια της τάξης και την αξιολόγησή τους, ανατίθεται ως ατομική εργασία στους μαθητές (για το σπίτι) η συγγραφή ομιλίας για εθνικό συνέδριο νεολαιών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε πως – όπως θα δείξουμε στη συνέχεια – επιλέξαμε να προχωρήσουμε στην παραγωγή ομιλίας στο σχολείο.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Λυκείου
↘ Δίκαιος λόγος και άδικος λόγος
↘ Το δοκίμιο- Το άρθρο- Η επιφυλλίδα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)09/01/2015
Χρονολογία έως16/01/2015
Σχολική μονάδα

8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση