Κατεβάστε το σενάριο

Σύνταξη παρουσίασης βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki

  • Δημιουργός: Λάμπρος Πόλκας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Στο σενάριο αυτό, οι μαθητές παρακολουθούν πρώτα ολόκληρη βιντεογραφημένη θεατρική παράσταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή, με σκοπό, προτού διδαχτούν συστηματικά τη σχετική τραγωδία από το αρχαίο κείμενο, να γνωρίσουν εποπτικά και με παραστατικό τρόπο την υπόθεση του έργου συνολικά, καθώς και βασικά στοιχεία του περιεχομένου και της μορφής του. Παράλληλα, το σενάριο αποτελεί μια πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων που κατέχουν οι μαθητές σχετικά με το αρχαίο θέατρο, με το δράμα και με αντιπροσωπευτικά -κατά ποσόν και, κυρίως, κατά ποιόν- μέρη της αρχαίας τραγωδίας. Στη συνέχεια, οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, παρακολουθούν τμήματα της βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης της «Αντιγόνης» και ασκούνται στη συνεργατική παραγωγή λόγου στο περιβάλλον Wiki ως προς τέσσερα μόρια της βιντεογραφημένης θεατρικής παράστασης: α) τον τρόπο δραματοποίησης του μύθου, β) το ήθος - χαρακτήρα των ηθοποιών, γ) τις ιδέες - διανοήματα του έργου, και δ) τις εφαρμοσμένες στη βιντεογραφημένη παράσταση εκδοχές της όψεως (σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, κτλ). Τελικό προϊόν των συνεργατικών δραστηριοτήτων των μαθητών στο περιβάλλον του Wiki είναι η δημιουργία μιας παρουσίασης της βιντεογραφημένης παράστασης της «Αντιγόνης» με έμφαση στα τέσσερα προηγούμενα μόριά της. Η παρουσίαση - κριτική δημοσιεύεται στο ιστολόγιο της τάξης.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη - Γενικής Παιδείας
↘ Εισαγωγή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Σοφοκλής
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Τραγική ειρωνεία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
→ Τεχνική διάσταση
→ Λειτουργική διάσταση
→ Κριτική διάσταση
→ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
→ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
→ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
→ Κειμενικά είδη
↘ Παράγραφος
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
→ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Δεκέμβριος 2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ