Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [8,83 MB]

Παραμύθια με ψαράδες, λόγια και εικόνες

  • Δημιουργός: Χρυσούλα Καραγιάννη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Βασική επιδίωξη του σεναρίου αποτελεί η γνωριμία των μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης με κείμενα των λαϊκών παραμυθιών και τις παραλλαγές τους. Έχοντας ως αφορμή περιεχόμενα του σχολικού εγχειριδίου Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, επιχειρείται μια περαιτέρω επαφή με παρόμοια κείμενα, για την κατανόηση των οποίων επιστρατεύονται διαθέσιμοι πόροι από το διαδίκτυο αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Μέσα από δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης γνωρίζουν τον κόσμο των λαϊκών παραμυθιών και τη δομή τους, εξασκούνται στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού αλλά και γραπτού λόγου, εμπνέονται από αυτά τα παραμύθια για την παραγωγή της δικής τους εκδοχής στην εξέλιξη του παραμυθιού, ενώ παράλληλα μυούνται στη χρήση βασικών εντολών σε αρχεία κειμενογράφου και παρουσίασης.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί
↘ Ενότητα 10: Το κοχύλι
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)20/04/2015
Χρονολογία έως30/04/2015
Σχολική μονάδα

22ο ΔΣ Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές