Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • ΚΟΜΙΚΣ ΣΥΝΤΑΞΗ [34,26 MB]

Κόμικς

  • Δημιουργός: Μαργαρίτα Γουρνίκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στο σενάριο οι μαθητές μαθαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα κόμικς και σε άλλα συγγενικά είδη, διαβάζουν χιουμοριστικά κόμικς, ερευνούν τις τεχνικές απεικόνισης και του λόγου στα κόμικς, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες λογισμικού για την παραγωγή δικών τους ψηφιακών κόμικς, κατασκευάζουν τα δικά τους κόμικς κ.ά.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Επιφωνήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Τόνοι
↘ Συντομογραφίες
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές