Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [135,59 KB]

Αγαπητό μου ιστολόγιο…

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Πέτρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με το παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές, αρχικά, να έρθουν σε επαφή με ένα νέο διαδραστικό περιβάλλον μάθησης (ιστολόγιο), να το μελετήσουν και να σχεδιάσουν τη δομή του δικού τους ιστολογίου. Στη συνέχεια, να κατασκευάσουν το δικό τους ιστολόγιο και να δημιουργήσουν ένα Γλωσσάρι όρων Πληροφορικής, το οποίο θα αποτελέσει και την πρώτη τους ανάρτηση. Τέλος, αγγίζεται το θέμα της αξιοπιστίας των πληροφοριών που αναρτώνται σε ένα ιστολόγιο, με στόχο την ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης της διασταύρωσης των πληροφοριών.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: Συσκευές
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)19/11/2014
Χρονολογία έως01/12/2014
Σχολική μονάδα

20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση