Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [813,79 KB]

Με δυο τροχούς ταξιδεύω

  • Δημιουργός: Πέτρου Κωνσταντίνος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το ποδήλατο, από τότε που ήμασταν εμείς παιδιά, μέχρι και τους σημερινούς πιτσιρικάδες, είναι ένα δώρο – όνειρο που για κάποιους εκπληρώνεται και για κάποιους άλλους όχι. Η σχέση των παιδιών με το ποδήλατό τους είναι ιδιαίτερη, γι’ αυτό και έχει περιγραφεί σε ποιήματα, τραγούδια, ταινίες, πίνακες ζωγραφικής. Με θέμα, λοιπόν, το ποδήλατο ποικίλες δραστηριότητες θα δώσουν την αφορμή για την επίτευξη γλωσσικών στόχων μέσω δραστηριοτήτων, όπως: ανάλυση ποιήματος, συγγραφή ιστορίας με αφορμή έναν πίνακα ζωγραφικής, περιγραφή συναισθημάτων για το ποδήλατο με αφορμή σχετική ταινία, παραγωγή περιληπτικού γραπτούλόγου, κ.ά.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1: Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)26/09/2013
Χρονολογία έως01/10/2013
Σχολική μονάδα

20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση