Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [93,9 KB]

Σε γνωρίζω από την κόψη

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Πέτρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο ως προέκταση τους ενότητας 12 που υπάρχει στο βιβλίο, η οποία αναφέρεται στην 25η Μαρτίου 1821, προσδοκά να δώσει την ευκαιρία τους μαθητές να μάθουν περισσότερα για τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν». Αυτό θα προκύψει καταρχάς διαβάζοντας οι μαθητές ολόκληρο το ποίημα του Διονύσιου Σολωμού, του οποίου οι 2 πρώτες στροφές αποτελούν τον εθνικό τους ύμνο, και κατόπιν προσπαθώντας να εντοπίσουν τα γεγονότα και τα νοήματα που εμπεριέχονται σ’ αυτό.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 12: 25η Μαρτίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Γιορτές
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Ιστορία
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)24/02/2014
Χρονολογία έως24/03/2014
Σχολική μονάδα

20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση